Zobrazeno: 14463

let obr 1Obec leží v rovinatém území pravého břehu středního Polabí, nadmořská výška se pohybuje mezi 172 a 174 m n.m. V minulosti užívala i název Lhota nad Labem.

U obce Lhota leží jedna z nejznámějších rekreačních oblastí pro Prahu a celé okolí. Hluboké jezero s čistou vodou - ideální místo pro koupání a rekreaci, které vzniklo na místě bývalé štěrkopískovny. Na nejslunnější straně byla založena, ještě za totality, první veřejná nudistická pláž na našem území.

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze