Oznamujeme, že od 8. 9. 2021 dochází k trvalé změně úřední hodin obecního úřadu ve Lhotě. 

Pondělí 7:30 - 14:30

Středa 7:30 - 11:00 -- 14:00- 19:00

Knihovna a veřejný internet 

Středa 17:00 - 18:00

Attachments:
FileFile size
Download this file (úřední hodiny od 8. 9. 2021.pdf)úřední hodiny od 8. 9. 2021.pdf432 kB

 

Od dnešního dne bude naše odečtová služba provádět odečty vodoměrů pro účely fakturace stočného u nemovitostí výhradně napojených na obecní vodovod v Cecemínsku. Pracovníky odečtové služby jsou Jiří Fantík a Tomáš Štefl. Na vyzvání se prokáží služebním průkazem.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Cecemínsko odečty.docx)Cecemínsko odečty.docx21 kB

MĚLNICKO - Návštěvníci jezera Lhota parkují na nedovolených místech v obci.

Řidiči si vůbec neuvědomují, že nerespektováním zákazových značek se nejen dopouštějí protiprávního jednání, ale mnohdy znemožňují průjezd složek IZS, např. hasičů, kteří v letním období velmi často vyjíždějí k zahoření trávy. Komplikace způsobují také majitelům domů, chat a chalup, před jejichž vraty auta parkují.

Právě na tyto hříšníky se zaměřili v pátek 16. července 2021 policisté z Obvodního oddělení Kostelec nad Labem. Ve spolupráci s hlídkami policistů z krajského oddělení silničního dohledu a dopravního inspektorátu Mělník kontrolovali při dopravně bezpečnostní akci mimo jiné dodržování zákazu vjezdu, mimo dopravní obsluhu, v obci Lhota.

Zastavili desítky řidičů, přičemž většina z nich měla oprávněný vjezd. Přesto byli odhaleni i hříšníci, kteří zákaz vjezdu porušili, za což jim byla na místě udělena pokuta s horní hranicí 2000 Kč. Policisté zjistili také jednoho řidiče, který měl platný zákaz řízení pro všechny skupiny motorových vozidel. Nyní je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Policie ČR apeluje především na návštěvníky jezera Lhota, aby nevjížděli do ulic se zákazem vjezdu a k odstavení svých vozidel využili k tomu určené parkoviště přímo u jezera.

Policisté budou v obci Lhota i nadále kontrolovat dodržování zákazu vjezdu a správnost parkování.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Lhota kontroly.pdf)Lhota kontroly.pdf383 kB

s účinností ode dne 3. května 2021 do odvolání se mění mimořádné opatření, v kterém je výjimka pro poskytování služby péče o děti rozšířena o další kraje – viz příloha.

Stručný přehled služeb v sociální oblasti v Obci s rozšířenou působností (ORP) Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

V text naleznete stručný popis problému a organizace, které se mu věnují. Přehled je vytvořen pro celé území ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

 

Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsob informování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.

Návštěvníkům webových stránek se budou následně formou banneru (trvale umístěného na stránkách obce) zobrazovat data o nejbližších plánovaných odstávkách elektřiny v katastru naší obce. Na tento banner se základními informacemi mohou návštěvníci kliknout a získat tak detailní výčet odstávkou dotčených odběrných míst s orientačním mapovým podkladem.

Pokud dojde z mimořádných důvodů ke zrušení plánované odstávky, i tato informace bude formou banneru neprodleně zveřejněna.

Attachments:
FileFile size
Download this file (s letáky se končí.pdf)s letáky se končí.pdf276 kB
 • pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:
 • pacienti starší 70 let
 • pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*
 • v rámci výše uvedených kritérií očkují PL 
  • pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
  • pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém) 
  • v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující poskytovatel)
  • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby 
  • „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

Základní škola a Mateřská škola Dřísy zve všechny budoucí prvňáčky na zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 / 2022  8. dubna 2021 od 13:30 do 16:30hod.

Náhradní termín je 12. dubna 2021 od 13:30 do 16:30hod.

Zápis se uskuteční v prostorách školy. Nezapomeňte s sebou vzít rodný list dítěte.

Vzhledem k současné situaci předpokládáme, že dojde ke změnám v jeho organizaci a průběhu.

O těchto změnách vás budeme včas informovat.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Zápis do 1. třídy ZŠ Dřísy.pdf)Zápis do 1. třídy ZŠ Dřísy.pdf116 kB

Pošta Dřísy trvalá změna otvírací doby od 1. 10. 2020

Pondělí                           13:00 - 18:00 hodin

Úterý     8:00 - 12:00  a   13:00 - 14:00 hodin

Středa                            13:00 - 18:00 hodin

Čtvrtek   8:00 - 12:00 a    13:00 - 14:00 hodin

Pátek     8:00 - 12:00 a    13:00 - 14:00 hodin

Attachments:
FileFile size
Download this file (pošta od 1. 10. 2020.pdf)pošta od 1. 10. 2020.pdf344 kB

Připojení nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu je možné ode dne 24. 6. 2020.

 

Potřebné dokumenty ke zprovoznění kanalizační přípojky.

 

Návod k realizaci kanalizační přípojky – soukromé části – budou uvedeny kontakty na možnost využít doporučených pracovníků k provedení soukromé části přípojky, dále kontakt na odpovědného pracovníka firmy Stavokomplet (který provede kontrolu zapojení do šachty – pokud si připravujete sami, nezahazujte cca 1 m před šachtou. Dále provede kontrolu dokumentů, které mu budou od Vás předány vyplněné, podepsané a uvede přípojku do provozu. Od této chvíle můžete přípojku užívat a začíná se počítat stočné. Bez potřebných dokumentů nelze kanalizační přípojku zprovoznit!

Dokumenty, které budou od Vás požadovány, jsou:

 

Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod  - dva výtisky

Dodatek ke smlouvě (podepisuje se jen v případě, že je objekt napojen pouze na veřejný vodovod, v nemovitosti není užíván vlastní zdroj vody – např. studna)

Čestné prohlášení vlastníka nemovitosti 1 – soukromá část kanalizační přípojky je vybudována jako vodotěsná

Čestné prohlášení vlastníka nemovitosti 2 – o počtu osob skutečně užívajících nemovitost

Souhlas obce Lhota s napojením nemovitosti na tlakovou kanalizaci.

 

Veškeré dokumenty budou od 22. 6. 2020 přístupné na webových stránkách obce (souhlasu obce bude k vyzvednutí na obci) a v tištěné podobě k vyzvednutí na OÚ.  

 

Tyto dokumenty bude nutné předat odpovědnému zaměstnanci v době samotného přepojení
na tlakovou kanalizaci. Bez těchto dokumentů nelze tlakovou kanalizaci užívat.

 

Dále bude zveřejněn informační leták, kde budou informace pro zákazníky v případě poruchy

 

Stočné je stanoveno dle současných cen na tlakové kanalizaci ve Svazku obcí Cecemínsko a činí 55,34 s DPH (50,31 bez DPH) za 1 m³.

 

 

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (přepojování tk 24. 6. 2020.pdf)přepojování tk 24. 6. 2020.pdf198 kB

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Pondělí   07.30 - 14:30  
Středa 07.30-11.00 14.00-19.00
  po předchozí domluvě i mimo tuto dobu

 

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář:  

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze