Informace k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu

Zveřejněno 23. 3. 2016 15:32
Napsal OÚ
Zobrazeno: 2034

 

Informace k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu

Zákonem č. 48/2016 Sb. byl s účinností od 20. února 2016 novelizován § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, který spadá do gesce Ministerstva dopravy.

„(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-povinnosti-chodcu-mit-na-sobe-za-snizene-viditelnosti-prvky-z-retroreflexniho-materialu.aspx

Attachments:
FileFile size
Download this file (Informace k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky.docx)Informace k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky.docx12 kB

Joomla! konzole ladění chyb

Sezení

Informace o profilu

Využití paměti

Dotazy do databáze