Zobrazeno: 6707

knihovna t

 

interiér knihovny
foto Martin Houštecký, archiv obce Lhota

 


 

Knihovnice: Irena Rottová
Výpůjční doba: středa 17 - 18 hod.

Knihovna sídlí v zasedací místnosti Obecního úřadu Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota.
Knihovna půjčuje knihy z vlastního knihovního fondu - knihy pro dospělé, pro děti, naučná literatura.
Knihovní fond obsahuje cca 3500 svazků a je pravidelně obnovován. Ročně je provedeno asi 27O výpůjček.

Dále je také knihovna zapojena do výměnného fondu Městské knihovny Mladá Boleslav (ročně asi 100 svazků).

Knihovna má počítač s vysokorychlostním internetem a umožňuje občanům bezplatný přístup na internet.

Naše obec je pro knihovnu příjemcem dotace Středočeského kraje