Informace dle zák. č.23/2017 – Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Kategorie: Stránky
Zveřejněno 24. 3. 2017 11:12
Napsal Radka Kratochvílová
Zobrazeno: 5656


DSO Cecemínsko - Závěrečný účet 2016.
DSO Cecemínsko - rozvaha.
DSO Cecemínsko - výkaz zisků a ztráty.
DSO Cecemínsko - příloha.
DSO Cecemínsko - Fin 2-12.
DSO Cecemínsko - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený závěrečný účet obce Lhota za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a Závěrečný účet za rok 2016

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený rozpočet obce Lhota na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu obce Lhota

Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 6/2018

___________________________________________________________________________________________

Schválený rozpočet obce Lhota na rok 2019

Přílohy rozpočtu na rok 2019 výkaz Fin

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021

Schválený závěrečný účet za rok 2018 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019

Rozpočtové opatření č. 9/2019

Rozpočtové opatření č.10/2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

Rozpočet obce Lhota na rok 2020Přílohy rozpočtu na rok 2020 výkaz FIN

Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Schválený Závěrečný účet obce za rok 2019 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Rozpočtové opatření č. 5/2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený rozpočet na rok 2021

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č.2/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Schválený Závěrečný účet obce Lhota za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021

Rozpočtové opatřen č. 6/2021

 

Rozpočtové opatření č. 7/2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený rozpočet Obce Lhota na rok 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Schválený Závěrečný účet obce Lhota za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 202

 Rozpočtové opatření č. 4/2022