Na úřední desce obec Lhota zveřejňuje především obecně závazné vyhlášky a nařízení, protože tím je podmíněna jejich platnost. Platnosti tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají účinnými.

TitulekVyvěšeno
Sejmuto
ΣAutor
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků23.8.2021
19.10.2021
234
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v úterý 24. 8. 2021 od 19 hodin 16.8.2021
26.8.2021
77
Obec Lhota - Záměr pronájmu budovy hostince Na Malém plácku 3.8.2021
25.8.2021
213
Obec Lhota - Záměr prodeje pozemku p. č. 269/42 o výměře 35 m2 27.7.2021
25.8.2021
96
Schválený závěrečný účet obce Lhota za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 202029.6.2021
1117
Úřední hodiny červenec, srpen, čerpání dovolené 25.6.2021
31.8.2021
260
Rozpočtové opatření č. 3/202122.6.2021
1158
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná 17.06.2021 od 19 hodin9.6.2021
28.6.2021
109
Seznam přijatých/nepřijatých dětí do Dětské skupiny Lhota pro školní rok 2021/20224.6.2021
26.5.2022
979
Návrh závěrečného účtu obce Lhota a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20201.6.2021
1065
Veřejná vyhláška - Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Labe1.6.2021
1271
Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Národní plán povodí Labe28.5.2021
20.6.2021
323
Záměr Obce Lhota bezúplatného pronájmu (užívání) části pozemku p. č. 77/2 v k. ú. Lhota u Dřís o rozloze 2,04 m2, Z-BOX26.5.2021
26.8.2021
310
Oznámení o změně úředních hodin 7.5.2021
8.9.2021
429
Obecně závazná vyhláška 4/2021 o místním poplatku ze psů29.4.2021
1832
Návrh závěrečného účtu DSO Cecemínsko za rok 2020 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Cecemínsko za rok 202028.4.2021
1184
Porovnání cen pro vodné za rok 202028.4.2021
1.6.2021
303
Rozpočtové opatření č. 2/202123.4.2021
1355
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 21.4.2021
19.5.2022
906
Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí - rozhodnutí o změně využití území pozemku p. č. 273/1 13.4.2021
10.12.2021
710
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 12.4.2021
25.4.2022
1067
Veřejná vyhláška - Monitorovací kalendář koupací sezóny v roce 202112.4.2021
30.4.2021
65
PTAČÍ CHŘIPKA - Státní veterinární správa = Mimořádná veterinární opatření11.4.2021
24.10.2022
1566
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná 15.04.2021 od 19 hodin6.4.2021
30.4.2021
102
Výjimka z omezení pohybu z důvodu rekonstrukce silnice II/3312.4.2021
30.4.2021
256

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Pondělí   07.30 - 14:30  
Středa 07.30-11.00 14.00-19.00
  po předchozí domluvě i mimo tuto dobu

 

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář:  

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský