Očkování psů

Očkování psů proběhne ve středu 15. 5. 2024 od 15:30 do 16:30 hodin
před obecním úřadem.

Hromadné očkování králíků

Očkování králíků po individuální domluvě s panem doktorem.

MVDr. Lukáš Reithmayer, tel. 720 132 135

Attachments:
FileFile size
Download this file (Hromadné očkování králíků, psů.pdf)Hromadné očkování králíků, psů.pdf415 kB

 

Ø  Diakonie Broumov, sociální družstvo

Ø   Více na  www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie

Ø  ve spolupráci s Obcí Lhota

Ø  VYHLAŠUJE

Ø  SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ

Ø     Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/

Ø     Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

Ø     Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

Ø     Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

Ø     Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky

Ø     Obuv – veškerou nepoškozenou

Ø     Hračky – nepoškozené a kompletní

Ø     Peří, péřové přikrývky a polštáře

Ø     Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční

Ø     Knihy – hlavně pro dětské čtenáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

Ø  ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů

Ø  nábytek

Ø  znečištěný a vlhký textil 

 Sbírka se uskuteční:

Dne:                10. 04. 2024 – 30. 04. 2024  

Čas:                věci do sbírky lze odevzdat po telefonické dohodě na čísle 604 225 567

místo: Obec Lhota, budova zdravotního střediska

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Attachments:
FileFile size
Download this file (diakonie jaro 2024.pdf)diakonie jaro 2024.pdf383 kB

Pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na dny

9. dubna 2024 (úterý) v 10.00 hodin

a

25. června 2024 (úterý) v 10.00 hodin

v zasedací místnosti budovy KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, Praha 2 (stanice Karlovo náměstí na trase metra B) zkoušky znalosti hub.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 2024.pdf)Pozvánka ke zkouškám znalosti hub 2024.pdf253 kB

Sdělení Odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

V důsledku nabytí účinnosti ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, respektive § 41 odst. 16 zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, dojde 
od 1. 9. 2024 k zákazu provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, které jsou napojeny 

na teplovodní soustavu ústředního topení umístěné v rodinných domech, bytových domech, bytových domech nebo stavbách

pro rodinnou rekreaci. Bude tedy nutné tyto nevyhovující kotle vyměnit za kotle vyhovující podmínkám stanoveným zákonem

č. 201/2012 Sb.,o ochraně ovzduší, nebo nevyhovující kotle odstavit z provozu. Třídu kotle je možné zjistit z technické

dokumentace spalovacího zdroje a také z dokladu o technickém stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.

Tuto kontrolu je provozovatel tohoto spalovacího zdroje povinen provádět jednou za tři kalendářní roky 

a doklad o této kontrole předložit na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností (§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší).

Je tedy zákonnou povinností každého provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního topení, mít platný doklad o výše uvedené kontrole.

Obecní úřad s rozšířenou působností bude důsledně vyžadovat předkládání tohoto dokladu.

Stále je možné podávat žádosti o finanční podporu na výměny nevyhovujících kotlů https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

Attachments:
FileFile size
Download this file (zákaz kotlů nižší třídy než 3..pdf)zákaz kotlů nižší třídy než 3..pdf132 kB