Na úřední desce obec Lhota zveřejňuje především obecně závazné vyhlášky a nařízení, protože tím je podmíněna jejich platnost. Platnosti tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají účinnými.

TitulekVyvěšeno
Sejmuto
ΣAutor
Obec Dřísy vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a Mateřské školy Dřísy16.3.2018
29.5.2018
86
Rozpočtové opatření č. 2/201816.3.2018
1743
Obecně závazná vyhláška - č. 1/2018 Požární řád obce 15.3.2018
1945
Schválený závěrečný účet obce za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání hodpodaření obce za rok 201714.3.2018
1454
Oznámení o uložení zásilky 6.3.2018
23.3.2018
61
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 6.3.2018
1559
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka úseku ochrany ZPF oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav28.2.2018
17.3.2018
55
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce konaného v pondělí 12. 3. 2018 od 20:00 v zasedací místnosti OÚ28.2.2018
15.3.2018
36
Nabídka pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav27.2.2018
13.3.2018
44
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhota za rok 2017, Návrh závěrečného účtu za rok 201721.2.2018
1683
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav19.2.2018
8.3.2018
61ÖÚ
Dražební vyhláška 19.2.2018
15.3.2018
102
Rozpočtové opatření č. 1/20182.2.2018
1812
Nábor středočeské Policie ČR 1.2.2018
1930
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka oddělení dotací a veřejných zakázek Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se zaměřením na administraci veřejných zakázek1.2.2018
20.2.2018
71
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka úseku ochrany ZPF oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 25.1.2018
13.2.2018
40
Inzerát na volné pracovní místo pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav16.1.2018
30.1.2018
36
Inzerát na volné místo pro obsazení pracovní pozice pokladník/pokladní Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 16.1.2018
30.1.2018
31
Volba prezidenta 2018 - Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta 16.1.2018
29.1.2018
33
Oznámení o uložení zásilky 16.1.2018
29.1.2018
24
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce konaného ve středu 24. 1. 2018 od 20 hod. 15.1.2018
29.1.2018
24
Vyroční valná hromada 4.1.2018
14.1.2018
23
Uzavření obecního úřadu Lhota 4.1.2018
12.1.2018
71
Inzerát pro obsazení volného pracovního místa pracovník/pracovnice sociálních služeb organizační složky Pečovatelská služba Brandýs nad Labem-Stará Boleslav3.1.2018
13.1.2018
21
Volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 - Oznámení o době a místě konání volby prezidenta21.12.2017
29.1.2018
119

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Úterý 08.00-12.00  
Středa 08.00-11.00 14.00-18.00
Čtvrtek

17.00-19.00 starostka, místostarosta

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář: Jan Krkavec

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský