Na úřední desce obec Lhota zveřejňuje především obecně závazné vyhlášky a nařízení, protože tím je podmíněna jejich platnost. Platnosti tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají účinnými.

TitulekVyvěšeno
Sejmuto
ΣAutor
Oznámení o záměru obce směnit pozemky na základě geometrického plánu č. 585-51/201829.8.2018
8.11.2018
101
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č. 3/2007 ze dne 21.03.2007 - zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků28.8.2018
4152
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad21.8.2018
8.9.2018
36
Volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků21.8.2018
31.10.2018
63
Rozpočtové opatření č.4/201821.8.2018
4180
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 20. 8. 2018 od 20:00 v zasedací místnosti obecního úřadu10.8.2018
21.8.2018
104
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení volného pracovního místa 8.8.2018
24.8.2018
50
Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Přeložka silnice II/3316.8.2018
21.9.2018
64
Volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise6.8.2018
31.10.2018
86
Zákaz vstupu do lesů 5.8.2018
21.9.2018
120
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavření železničního přejezdu Dřísy 11.7.2018
6.8.2018
45
Volby do Zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - stanovení počtu členů zastupitelstva obce 2.7.2018
31.10.2018
108
Záměr vypůjčit nebytové prostory ordinace praktického lékaře 29.6.2018
18.7.2018
53
Záměr vypůjčit část pozemku p. č. 593 v k. ú. Lhota u Dřís za účelem umístění včelích úlů 29.6.2018
18.7.2018
51
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 201825.6.2018
24.8.2018
78
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce konaného ve čtvrtek 28. 6.201820.6.2018
18.7.2018
56
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení volné pracovní pozice u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 20.6.2018
10.7.2018
45
Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání - Návrh územního plánu Lhota14.6.2018
27.9.2019
1026
Záměr prodej nepotřebného majetku Obce Lhota - Zahradního traktoru MTD - Yard man13.6.2018
28.6.2018
74
Záměr prodeje pozemku p. č. 291/29 dle geometrického plánu8.6.2018
28.6.2018
102
Podmínky čerpání příspěvku za umístění dítěte v soukromém předškolním zařízení nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku8.6.2018
3687
Rozpočtové opatření č. 3/20186.6.2018
4076
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení volné pracovní pozice u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav5.6.2018
23.6.2018
37
Veřejná vyhláška - Usnesení29.5.2018
14.6.2018
45
Pozvánka na zasedání obecního Zastupitelstva konaného dne 4. 6. 2018 od 20:00 v zasedací místnosti OÚ28.5.2018
5.6.2018
21

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Pondělí   07.30 - 14:30  
Středa 07.30-11.00 14.00-18.00
  po předchozí domluvě i mimo tuto dobu

 

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář:  

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský