Na úřední desce obec Lhota zveřejňuje především obecně závazné vyhlášky a nařízení, protože tím je podmíněna jejich platnost. Platnosti tedy nabývají dnem vyvěšení a po 15 dnech se pak stávají účinnými.

TitulekVyvěšeno
Sejmuto
ΣAutor
Rozpočtové opatření č. 5/201821.9.2018
641
Volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Oznámení o době a místě konání voleb20.9.2018
31.10.2018
63
Změna úředních hodin 13. 9. 201812.9.2018
21.9.2018
25
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 18. 9. 2018 od 20:00 v zasedací místnosti OÚ 11.9.2018
21.9.2018
21
Zrušení zákazu vstupu do lesa7.9.2018
24.9.2018
50
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 7.9.2018
16.11.2018
95
Volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Svolání prvního zasedání okrskové volební komise7.9.2018
31.10.2018
62
Výzva vyjádření k podanému odvolání 5.9.2018
21.9.2018
58
Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje30.8.2018
18.9.2018
40
Oznámení o záměru obce směnit pozemky na základě geometrického plánu č. 585-51/201829.8.2018
8.11.2018
101
Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy č. 3/2007 ze dne 21.03.2007 - zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků28.8.2018
747
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení 2 volných míst pracovní pozice referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad21.8.2018
8.9.2018
36
Volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků21.8.2018
31.10.2018
63
Rozpočtové opatření č.4/201821.8.2018
692
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného v pondělí 20. 8. 2018 od 20:00 v zasedací místnosti obecního úřadu10.8.2018
21.8.2018
104
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení volného pracovního místa 8.8.2018
24.8.2018
50
Rozhodnutí - prodloužení platnosti územního rozhodnutí - Přeložka silnice II/3316.8.2018
21.9.2018
64
Volby do Zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise6.8.2018
31.10.2018
86
Zákaz vstupu do lesů 5.8.2018
21.9.2018
120
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - uzavření železničního přejezdu Dřísy 11.7.2018
6.8.2018
45
Volby do Zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - stanovení počtu členů zastupitelstva obce 2.7.2018
31.10.2018
108
Záměr vypůjčit nebytové prostory ordinace praktického lékaře 29.6.2018
18.7.2018
53
Záměr vypůjčit část pozemku p. č. 593 v k. ú. Lhota u Dřís za účelem umístění včelích úlů 29.6.2018
18.7.2018
51
Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 201825.6.2018
24.8.2018
78
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce konaného ve čtvrtek 28. 6.201820.6.2018
18.7.2018
56

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Úterý 08.00-12.00  
Středa 08.00-11.00 14.00-18.00
Čtvrtek

17.00-19.00 starostka, místostarosta

Staré stránky obce Lhota

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář: Jan Krkavec

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský