Poplatky 2022

Směsný komunální odpad na rok 2022:

Částka:   viz. tabulka

 

č.ú.:       0460033399/0800

 

Variabilní symbol: číslo popisné a číslo evidenční, rok (do zprávy pro příjemce uveďte: typ nádoby a interval svozů) 

 

Po zaplacení bude příslušná známka vhozena do schránky. 

 

Typ nádoby

1 x týdně

1 x za 14 dnů

ZIMA

KOMBIT

LÉTO

KOMBIR

120L

3 744

1 872

2 488

2 376

240L

7 488

3 744

4 996

4 752

 

 

 

 

 

 

 

T kombinovaný svoz zimní (3. leden - 28. březen a 7. listopad - 26. prosinec - týdenní svoz), duben - říjen  - 14-ti denní svoz

R kombinovaný svoz letní (leden - duben a září - prosinec - 14-ti denní svoz), 23. května - 29. srpen  - týdenní svoz

 Prokazatelně trvale neobydlená nemovitost minimální platba za směsný komunální odpad 432 Kč (6 ks pytlů).

 Po zaplacení bude příslušná známka vhozena do schránky. 

 

Poplatek z psa na rok 2022: 

Částka    viz. přehled níže

č.ú.:       0460033399/0800

Variabilní symbol: číslo popisné a rok (do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení)

 Sazba poplatku ze psů r. 2022: 

a) za prvního psa 200,-

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- 

c) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 100,- 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, který je osobou starší 65 let  100,-

Platby poplatků je možná bankovním převodem a v hotovosti na pokladně OÚ Lhota.

 

Splatnost poplatku je do 31. 3. Do té doby platí známky z roku 2021. 

 

Vývoz SKO je v pondělí. Nádoby dávejte před dům v neděli. Nádoby umístěte viditelně (ne za keř, nenechávat ve výklenku v oplocení). 

 

Vývoz bioodpadu ve čtvrtek 1xza 14 dní, začíná 7. 4. končí 1. 12. 2022. 

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Pondělí   07.30 - 14:30  
Středa 07.30-11.00 14.00-19.00
  po předchozí domluvě i mimo tuto dobu

 

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář:  

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský