Finanční správaUkončení provozu pokladny Finančního úřadu pro Středočeský kraj na  Územním pracovišti Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Finanční úřad pro StČ kraj oznamuje, že s účinností od 1. 9. 2015 dochází v souvislosti s optimalizací hotovostních pokladen v rámci Finanční správy České republiky k ukončení provozu poklady na Územním pracovišti Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Hotovostní platby je možné uskutečnit na Územním pracovišti Praha východ, Thámova 27, 180 00 Praha 8, v úředních hodinách Po a St 8.00 - 11:30 a 12:30 - 15:30.

lze využít i jiné formy placení - hotovostní formou prostřednictvím poukázky typu "A"

bezhotovostní formou bankovním příkazem

Attachments:
FileFile size
Download this file (Leták- rušení pokladen na ÚP.docx)Leták- rušení pokladen na ÚP.docx602 kB

 

Středočeský hejtman Miloš Petera vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů

 

Středočeský hejtman Miloš Petera vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů

 

Tisková zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 22. července 2015

 

Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera (ČSSD) na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.

 

„Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty se na vyprahlosti přírody podepisují do té míry, že je třeba nejen lesy a travní porosty chránit před jejich možným vznícením. Zákaz plošného rozdělávání ohňů je účinným ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit,“ komentoval vyhlášení opatření hejtman Petera. Zároveň varoval, že každé porušení zákazu bude nadále posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až 25 000 korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.

 


Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti: 

 

• zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření;

 

• zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;

 

• zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;

 

• zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese;

 

• zákaz táboření mimo vyhrazené prostory;

 

• zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;

 

• zákaz pálení klestu a kůry v lesích;

 

• povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;

 

• povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;

 

• zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

 

Osvědčení o úspoře emisí

Děkujeme, že třídíte odpad.

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (Osvědčení o úspoře emisí.pdf)Osvědčení o úspoře emisí.pdf556 kB

Kdo je oprávněn žádat: 

Vlastník pozemku nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. 

Co je nutné předložit: 

Žádost o povolení ke kácení dřevin a související doklady a podklady (viz formulář)  

 

Úterý 08.00-12.00  
Středa 08.00-11.00 14.00-18.00
Čtvrtek

17.00-19.00 starostka, místostarosta

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Úterý 08.00-12.00  
Středa 08.00-11.00 14.00-18.00
Čtvrtek

17.00-19.00 starostka, místostarosta

Staré stránky obce Lhota

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta:

Ondřej Kolínský
mobil:
731 554 167

Členové zastupitelstva: Ing. Jiří Coufal
  Ing. Pavel Dvořák
  Ing. Ivana Kolínská
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Jitka Landová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář: Jan Krkavec

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Ing. Jiří Coufal
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský