Upozornění pro občany před turistickou sezónou

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účinné do 1. 1. 2016

Cestování s dětmi do zahraničí

http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny,

BOLESLAVSKÁ 47, 277 14 LHOTA

 

Attachments:
FileFile size
Download this file (TP.pdf)TP.pdf255 kB

 

Informace k povinnosti chodců mít na sobě za snížené viditelnosti prvky z retroreflexního materiálu

Zákonem č. 48/2016 Sb. byl s účinností od 20. února 2016 novelizován § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, který spadá do gesce Ministerstva dopravy.

„(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

http://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-povinnosti-chodcu-mit-na-sobe-za-snizene-viditelnosti-prvky-z-retroreflexniho-materialu.aspx

Mléko z farmy, farmářské výrobky každou sobotu u potravin 13:15 - 13:25

Attachments:
FileFile size
Download this file (Farmářské výrobky.jpg)Farmářské výrobky.jpg190 kB
Download this file (Mléko z farmy.jpg)Mléko z farmy.jpg164 kB

Nově otevřený sběrný dvůr stavebních odpadů

Attachments:
FileFile size
Download this file (Sběrný dvůr stavebních odpadů.pdf)Sběrný dvůr stavebních odpadů.pdf24 kB

Kotlíková dotace

Attachments:
FileFile size
Download this file (Kotlíkové dotace.pdf)Kotlíkové dotace.pdf103 kB

Finanční správaUkončení provozu pokladny Finančního úřadu pro Středočeský kraj na  Územním pracovišti Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Finanční úřad pro StČ kraj oznamuje, že s účinností od 1. 9. 2015 dochází v souvislosti s optimalizací hotovostních pokladen v rámci Finanční správy České republiky k ukončení provozu poklady na Územním pracovišti Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Hotovostní platby je možné uskutečnit na Územním pracovišti Praha východ, Thámova 27, 180 00 Praha 8, v úředních hodinách Po a St 8.00 - 11:30 a 12:30 - 15:30.

lze využít i jiné formy placení - hotovostní formou prostřednictvím poukázky typu "A"

bezhotovostní formou bankovním příkazem

Attachments:
FileFile size
Download this file (Leták- rušení pokladen na ÚP.docx)Leták- rušení pokladen na ÚP.docx602 kB

 

Středočeský hejtman Miloš Petera vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů

 

Středočeský hejtman Miloš Petera vyhlásil zákaz rozdělávání ohňů

 

Tisková zpráva Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 22. července 2015

 

Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera (ČSSD) na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.

 

„Dlouhotrvající sucho a extrémní teploty se na vyprahlosti přírody podepisují do té míry, že je třeba nejen lesy a travní porosty chránit před jejich možným vznícením. Zákaz plošného rozdělávání ohňů je účinným ochranným prostředkem, jak případnému požáru zabránit,“ komentoval vyhlášení opatření hejtman Petera. Zároveň varoval, že každé porušení zákazu bude nadále posuzováno jako přestupek a správní delikt. Viníkovi v případě závažnějších provinění hrozí ve správním řízení pokuta až 25 000 korun, v případě osob podnikajících a právnických pak až do výše půl milionu korun.

 


Během vyhlášeného období sucha vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti: 

 

• zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření;

 

• zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami;

 

• zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření;

 

• zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese;

 

• zákaz táboření mimo vyhrazené prostory;

 

• zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona;

 

• zákaz pálení klestu a kůry v lesích;

 

• povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů;

 

• povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění;

 

• zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

 

Oznámení o přestěhování pražské části MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav ze stávající adresy Náměstí Republiky 3 , Praha 1 do nové lokality Orebitská 477, Praha 3. V době od 13. 7. 2015 do 17.7.2015 bude pracoviště Nám. Republiky 3, Praha 1 částečně omezeno a od 20. 7. do 31.7.2015 zcela uzavřeno. S účinností od 3. 8. 2015 bude úřad plně funkční na nové adrese Orebitská 477. Praha 3. I po přestěhování zůstávají v platnosti stávající telefonní čísla a e-mailové adresy na jednotlivé odbory a jejich pracovníky.  

Kde nás najdete

Kde nás najdete (» mapa)
Boleslavská 47,277 14 Lhota (okres Praha - východ)
telefon: 326 971 008, fax: 326 971 008
email: obec.lhota@iex.cz

Úřední hodiny obecního úřadu a podatelny

Úterý 08.00-12.00  
Středa 08.00-11.00 14.00-18.00
Čtvrtek

17.00-19.00 starostka, místostarosta

Staré stránky obce Lhota

Zastupitelstvo

Starostka: Ing. Radka Kratochvílová
  mobil: 604 225 567
Místostarosta: Ing. Pavel Dvořák
Členové zastupitelstva: Ing. Pavel Dvořák
  Jan Havlíček
  Helena Bayerová
  Ondřej Kolínský
  Ing. Radka Kratochvílová
  Ing. Bc. Renata Prokešová
  Pavel Stránský

Úřad

Účetní: Bc. Petra Plotnárková
Kronikář: Josef Houštecký

Výbory a komise při OÚ 

finanční výbor předseda: Jan Havlíček
kontrolní výbor předseda: Pavel Stránský